Değerli Meslektaşlarım,

Bilgi paylaştıkça değerlenir, gelişir ve daha güvenilir hale gelir. Hepimiz bilgilerimize bu yoldan sahip olduk. Bilgi ve deneyimlerini paylaşan bilim adamları ve meslektaşlarımızdan, bu bölümde bugüne kadar Koruyucu Diş hekimliği konusunda yaptığım çalışmaları sizlerle paylaşmayı uygun buldum. Eleştirileriniz bu bilgilerin artmasını ve gelişmesini sağlayacaktır. Henüz öğrenimlerini sürdürmekte olan meslektaşlarıma yol gösterici ve meslektaş aileme yararlı olmasını umuyor ve diliyorum.

Sevgi ve Saygılarımla
Dr. Remzi ÜLGEN