• 1969-1970 Ankara Cumhuriyet Lisesi,
 • 1970-1975 Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi,
 • 2005 İstanbul Üniversitesi Toplum Ağız Diş Sağlığı Bilim Dalı Doktora,
 • “Ağız Diş Sağlığı Alanında Ülkemiz Koşullarına Uygun Sigorta Planlarının Modellenmesi” Doktora Tezi,
 • 1987-Devam ediyor...İstanbul Kozyatağı Mahallesi-Şenesenevler özel  muayenehane,
 • 1976-1987 Çorum Alaca ilçesi bir yıl Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık Merkezinde, 10 yıl özel muayenehanede çalışma,
 • 1996 yılından itibaren İstanbul Dişhekimleri Odası Toplum Ağız Diş Sağlığı, Tüketici Hakları Komisyonu, TDB. Tüketici Hakları Komisyonu,
 • İstanbul Diş Hekimleri odası “Diş Hekimliğinde İş Gücü Planlaması” Hazırlık Komisyonu,
 • Okçu Musa İlköğretim Okulu TADS komisyon üyeliği,
 • 1997-2001 Bilecik-Osmaneli “Türkiye’de Ağız ve Diş Sağlığı Kapasitesinin Arttırılması Uygulama Projesi”
 • 1. Bursa Ağız Diş Sağlığı Kurultayı, 1.Diş hekimliği Tüketici Hakları Kurultayı,
 • 2000 yılı Mersin Ağız Diş Sağlığı Hizmetlerinin Finansmanı, Örgütlenme ve Sunumu Kurultayına katılım,
 • Mart 2007 1. Hasta Hakları Derneği  Kongresine katılım,
 • Çeşitli Mesleki derneklerde başkanlık, proje danışmanlığı, üyelik, Ticaret Odası yönetim Kurulu üyeliği, Spor Klübü Başkanlığı, Koruma dernekleri başkanlık ve üyelikleri...
 • Çeşitli dergilerde yayınlanmış makale ve editör yazıları...